Home 2017-04-17T14:10:24+00:00

Research the unconsciousness

De doelstelling van my HBM research is meer belangstelling te ontwikkelen voor de onbewuste aansturing van de mens. Wij zien de mens als ‘Being’ en daarmee als meer dan zijn gedrag alleen. Wij hebben de overtuiging dat we als mens gedreven worden door eerdere ervaringen die deels onbewust zijn geworden maar wel hun greep op ons gedrag blijven houden. Deze onbewuste aansturing zichtbaar maken verhoogt sterk de kwaliteit van privéleven en het werkleven. De mens is dan niet langer een Resource, maar is een Being geworden. Dan is het niet meer HRM, Human Resource Management maar HBM, Human Being Management.

De mens als Human Being is meer dan zijn gedrag. Veel meer zelfs. Op deze site vindt u het gedachtegoed van C.G. Jung, A. Adler en C. Rogers in een moderne en aansprekende verdieping. De content op deze site zal continue geüpdatet worden en aangevuld worden met meer achtergrondinformatie en onderzoeksresultaten. Wij onderbouwen de HBM filosofie. Het psychometrisch meetinstrument ACT is gebaseerd op belevingspsychologische principes. Meer weten over praktische resultaten en toepasbaarheid? Kijk op www.myhbmsupport.com

Onderbouwing

Het begrip ‘Belevingspsychologie’ is nieuw maar rust op de oude wortels van drie vooraanstaande psychologen: A.Adler, C.G. Jung en C.R. Rogers. Hun inzichten worden als basis gebruikt voor verdere ontwikkeling en vernieuwing van de werking van het onbewuste en haar invloed op het gedrag.

Lees hier meer over

Research

My HBM research hecht veel waarde aan de onderbouwing van haar stellingen, werkwijze en methodieken. We zoeken naar nieuwe methoden om psychologisch onderzoek verifieerbaar te maken, zodanig dat dit beantwoord aan algemeen geldende wetenschappelijke inzichten.

Meer over onderzoek en ontwikkeling

Kennis en onderzoek

Wil je meer te weten komen over de achterliggende filosofie van HBM? We hebben verschillende boeken die je daarbij kunnen helpen. Bekijk ze in de boekshop. Het aanbod op het gebied van Belevingspsychologie hopen we steeds verder uit te breiden met meerdere auteurs en publicaties.

Bekijk alle publicaties

my HBM research

Onze missie is de onbewuste aansturing van de mens te onderzoeken en te delen met anderen. Wij doen dit vanuit onze visie dat de mens meer is dan zijn gedrag. Daarmee kan ieder mens zijn onbekende talenten ontwikkelen.

Er zijn drie pijlers waar my HBM research op gebouwd is:
1. kennis vergaren (onderzoek, ontwikkeling)
2. kennis vastleggen (boeken, artikelen, meetinstrumenten)
3. kennis uitdragen (workshops, symposia)

Maak kennis met het volledige my HBM network:

Het my HBM network werkt aan gelukkige mensen in succesvolle organisaties voor: